Français Nederlands
Rouwcentrum Baudewyns
Logo
Facebook

De rouwbetuigingen

Photo 555011Mijnheer Guy Waterplas
Van harte gecondoleerd met het verlies van Guy
Photo 553861Mevrouw Lisette Fabré
Toutes mes condoléances reposes en paix gentille lisette
Photo 553861Mevrouw Lisette Fabré

Slechts weinig woorden passen in een tijd van droefheid en pijn.
Met onze oprechte deelneming,
Fons en Jacqueline
Photo 553861Mevrouw Lisette Fabré
Wij zijn geschokt en sprakeloos. We leven intens met jullie mee en wensen jullie veel kracht toe in deze droevige tijd.
Photo 553861Mevrouw Lisette Fabré
Innige deelneming en veel sterkte in deze moeilijke periode.
Marina en Pascal
Photo 553861Mevrouw Lisette Fabré
Sincères condoléances à toi Brigitte et Alain beaucoup de courage dans cette triste épreuve
Photo 553861Mevrouw Lisette Fabré
Alain, Geachte familie Embrechts-Fabré
Veel sterkte bij dit onverwacht en tragisch overlijden van uw moeder.
Photo 553861Mevrouw Lisette Fabré
Veel sterkte in deze moeilijke periode
Innige deelneming
Inge en familie
Photo 550759Mijnheer Albertus De Haen
Innige deelneming.
Met oprechte gevoelens,
Stefaan Platteau
Ere-Burgemeester van Dilbeek
Voorzitter gemeenteraad
Photo 549500Mijnheer Alfons Quick
Onze innige deelneming.
Sterker dan het verlies is de herinnering die blijft.
Photo 497421Mijnheer Louis Schoonejans
Onze blijken van deelneming vanwege familievereniging Scone Jhan
Photo 544673Eli, Jelle Beck
mijn oprechte deelneming bij het overlijden van eli, fernando
Photo 544673Eli, Jelle Beck
Mijn deelneming bij het grote verlies dat jullie treft .

Frans Arijs
Photo 544041Mevrouw Liliane Lefever
Onze oprechte deelneming. Wij wensen Jean, Luc en familie veel sterkte in deze zeer moeilijke tijden en dragen Liliane voor altijd in ons hart. Vanwege Ingrid (nicht van Liliane / dochter van Tante Simonne en Nonkel Jef uit St-Pieters-Leeuw) en partner Michel, onze kinderen en kleinkinderen.
Photo 543411Mijnheer Achille Diegenant
Sterker dan de dood is de herinnering, en die blijft.
Photo 543411Mijnheer Achille Diegenant
Ondanks het feit dat wij elkaar al lange tijd niet meer gezien hebben kwam het nieuws dat Achille overleden was als een schok. Ik denk aan jullie en wens jullie sterkte.
Photo 544041Mevrouw Liliane Lefever
Mijn innige deelneming.
Met goede herinneringen aan een gewaardeerd mens.
Photo 543411Mijnheer Achille Diegenant
Ons christelijk medeleven bij het plotse overlijden van echtgenoot, vader en opa. Veel sterkte aan de hele familie.
Photo 543411Mijnheer Achille Diegenant
Hierbij betuigen wij onze deelneming bij het overlijden van Achilles Diegenant.
Wij zijn hem erkentelijk voor alles wat hij gedaan heeft ten gunste van de kinesitherapie.

Johan Vandenbreeden
ex-voorzitter van de NFDLK-FNDLK Nationale Federatie van de Doctors en Licentiaten in de Kinesitherapie
ex afgevaardigde van de kinesitherapeuten in het Verzekeringscomité van het Riziv
Photo 543411Mijnheer Achille Diegenant
Mag ik U bij deze mijn christelijke deelneming betuigen bij het onverwacht overlijden van de heer Achille Diegenant en delen in de rouw die U en de ganse familie treft.
De wereld van de kinesitherapie is collega Diegenant oneindig veel dank verschuldigd voor zijn niet aflatende inzet om het beroep in 1995 een wettelijk statuut te bezorgen, een nauwelijks te onderschatten mijlpaal in de geschiedenis van de kinesitherapie in België.

Veel sterkte aan de familie.
collegialiter,
L.Dieleman

Voormalig secretaris generaal NFDLK-FNDLK
Secretaris Axxon Ptib
Voorzitter KRM
Lid van het Verzekeringscomité van het RIZIV
Photo 543411Mijnheer Achille Diegenant
Waarde familie,
Langs deze weg houden wij eraan, u en uw familie, onze innige deelneming te betuigen in de rouw die u treft.
Met oprechte gevoelens,
Stefaan Platteau
Ere-Burgemeester van Dilbeek
Photo 543411Mijnheer Achille Diegenant
24.01. 2019
         Zeer geachte Mevrouw Diegenant en familieleden,
Met veel droefheid vernamen wij het overlijden van Achille Diegenant, ontrukt aan zijn nabestaanden en al diegenen die het voorrecht hebben gehad hem te kennen. Hij was een kranig persoon: wijs, hartelijk, toegewijd en trouw in de vriendschap. Hij had een sterke en innemende persoonlijkheid. Zijn persoonlijke hoedanigheden en inzet hebben hem in staat gesteld hoge maatschappelijke verantwoordelijkheden op te nemen in onze samenleving, vooral in de politiek, in het onderwijs en het gemeenschapsleven. In het parlement was Achille jarenlang mijn goede collega. Het loonde de moeite zijn advies in te winnen en te luisteren naar zijn inzichten en voorstellen. Voor jullie, zijn echtgenote en familieleden is dit heengaan een onherstelbaar verlies en een smartelijke beproeving. Het overlijden van een geliefd persoon confronteert ons met het grote mysterie van leven en dood. In die omstandigheden beseffen wij dat de dood te absurd is om waar te zijn. Uit deze overtuiging kunnen we dan de kracht putten om te hopen op en te geloven in een andere werkelijkheid waarin de dierbare overledene is opgenomen en die wij Gods vrede noemen.
Wij gedenken Achille Diegenant als een overtuigd christendemocraat en een minzaam en ingoed persoon en bieden U al onze christelijke deelneming aan in de diepe rouw die U treft.
Mijn vrouw en ik wensen U veel sterkte toe.

Zeer genegen

Familie Van dh Achille Dieganant
Photo 543411Mijnheer Achille Diegenant
Ik besef maar al te goed hoezeer woorden tekortschieten als je afscheid neemt van iemand die je dierbaar is. Dat je veel steun mag vinden bij familie en iedereen voor wie Achille Diegenant dierbaar was. Ik hoop dat dit gedicht "weggaan" van Rutger Kopland wat troost kan geven.

Weggaan is iets anders
dan het huis uitsluipen
zacht de deur dichttrekken
achter je bestaan en niet
terugkeren. Je blijft
iemand op wie wordt gewacht.

Weggaan kun je beschrijven als
een soort van blijven. Niemand
wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.
Photo 543411Mijnheer Achille Diegenant
Geachte familie Diegenant
Mijn innige deelneming bij het overlijden van Achille. Als collega en oud-decaan van de faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen bewaar ik dierbare herinneringen aan hem. Strijder en steunpilaar van de faculteit in de eerste periode en bijzonder belangrijk voor de kinesitherapie met de 'wet Diegenant'!
Woorden schieten te kort om u te troosten bij het overlijden van Achille, maar de woorden van de dichter Dietrich Bonhoeffer kunnen misschien helpen om uw verdriet een plaats te geven in de komende moeilijke tijden.
        
Als je van iemand houdt
en wordt van hem gescheiden
kan niets de leegte van zijn aanwezigheid vullen.
Je moet dat eenvoudig niet proberen,
je moet het eenvoudig aanvaarden en volharden.
        
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost,
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,
blijf je daardoor met elkaar verbonden.
Het is fout om te zeggen: "God vult die leegte"
Hij vult haar helemaal niet, integendeel:
Hij houdt die leegte leeg
en helpt ons zo de vroegere gemeenschap
met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn.
        
Hoe mooier, hoe rijker de herinneringen
des te moeilijker de scheiding,
de pijn van de herinnering in stille vreugde.
        
De mooie dingen van vroeger zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk dat je meedraagt.
        
Je moet zorgen ,
dat je niet in je herinneringen
blijft graven en je erin verliest;
een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.
Buiten die ogenblikken
is het een verborgen schat, een veilig bezit.
        
Dan wordt het verleden
een blijvende bron
van vreugde
en kracht.