Français Nederlands
Photo 432491Mevrouw Cécile Van Leeuw
Onze innige deelneming met jullie verlies. Cécile was een lieve dame en vooral een aangename buurvrouw, ze had altijd een lief woordje voor onze kinderen, vond het nooit erg als de bal steeds weer in haar tuin belande. We zullen haar missen. Hoogachtend, Familie Bertin-Meulenbroeckx-de Bondt,
Photo 425936Baron Fons Margot
Met het overlijden van Baron Fons Margot eindigt een tijdperk. De tijd van de breedgedragen katholieke acties voor menselijke samengaan en gezamenlijk de samenleving schragen vanuit het zelfstandig ondernemerschap. Vaak de ruggegraad van de samenleving genoemd. Tot in Rome ging hij als secretsris de Internationele Katholieke Middenstandsbeweging om zegen bij Paus te vragen. Een tijdperk waarun Fons zijn middenstand vertegenwoirdigde in het Economisch en Sociaal Comite en het geestelijk niveau bezat om voorzitter van de Comite te worden. Hij adviseerde vaak Koning Boudewij over maatschappelijke zaken. Hij leidde Justitia et Oax vanuit een gedrevenheid die nog weinig gezien wordt, Vlak na de vreselijke Tweede Wereldoorlog ging hij naar Duitsland om vanuit de goede krachten aldaat de jeugd aan te zetten tot herstel en wederopbouw. Ook in Nederland heeft Fons via zijn schrifturen duizenden geinspireerd. Hij moge rusten in vrede.
Photo 424668Mevrouw Imelda Peeters
Ik heb je lief,
ik heb je lief, zeg ik
en ik wijs naar mijn hart,
want daar heb ik je lief.
En de regenboog,
daar wijs ik naar,
want met zoveel kleuren,
heb ik je lief.
Ik heb je lief,
alle vogeltjes in de lucht,
zoveel.
Photo 419872Mijnheer Carlos Blancke
Lieve Alice, Luc, Walter, Mieke, Marc, Karin en Bea. Mede namens mijn (dementerende) vader: Ignace wil ik mijn deelneming aan jullie betuigen. Mijn gedachten zijn bij jullie. Ik bewaar heel goede herinneringen aan mijn verblijven bij jullie in mijn studententijd, tijdens welke ik vakantiewerk bij jullie mocht doen. Bijzonder de gastvrije ontvangst. De sfeer van no-nonsense, hardwerkende en vrolijke mensen heeft mij bijzonder getroffen. Ondernemingszin. Ik bewonderde die. Ik vertel er nog vaak over. 04.00 uur opstaan. 21.00 uur klaar en vrijwel meteen naar bed. Dromen van zeiltochten over de wereld. Ik vond jullie een bijzonder warm gezin. Helaas kan ik er dinsdag niet bij zijn. Maar ik ben bij jullie. Een warme omhelzing en kussen voor jullie allen. Pieter
Photo 405700Mevrouw Paula Vierendeel
Alhoewel wij beseffen dat woorden van troost in deze voor jullie zo pijnlijke periode leeg en hol klinken, willen wij toch ons
blijken van innige deelneming betuigen.
Wij wensen jullie de nodige sterkte toe,
Jaklien, Kurt en Dephine, Kenneth en Elke, Silke en Lotte.

Vorige getuigenissen Volgende getuigenissen