Français Nederlands

Baron Fons Margot

Photo 425936
Woonachtig te Dilbeek (1700, België)
Geboren te Brugge (8000, België) op donderdag 21 juli 1921
Overleden te Vlezenbeek (1602, België) op dinsdag 24 januari 2017 op 95 jarige leeftijd
Weduwnaar van Mevrouw Paula Brausch

Herdenkingsruimte « rouwbetuiging » 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de vrijdag 27 januari 2017.

De getuigenissen

1 getuigenis  
Getuigenis 

Met het overlijden van Baron Fons Margot eindigt een tijdperk. De tijd van de breedgedragen katholieke acties voor menselijke samengaan en gezamenlijk de samenleving schragen vanuit het zelfstandig ondernemerschap. Vaak de ruggegraad van de samenleving genoemd. Tot in Rome ging hij als secretsris de Internationele Katholieke Middenstandsbeweging om zegen bij Paus te vragen. Een tijdperk waarun Fons zijn middenstand vertegenwoirdigde in het Economisch en Sociaal Comite en het geestelijk niveau bezat om voorzitter van de Comite te worden. Hij adviseerde vaak Koning Boudewij over maatschappelijke zaken. Hij leidde Justitia et Oax vanuit een gedrevenheid die nog weinig gezien wordt, Vlak na de vreselijke Tweede Wereldoorlog ging hij naar Duitsland om vanuit de goede krachten aldaat de jeugd aan te zetten tot herstel en wederopbouw. Ook in Nederland heeft Fons via zijn schrifturen duizenden geinspireerd. Hij moge rusten in vrede.

Harry Notenboom- 27/01/2017