Français Nederlands

Mijnheer Willy Kokken

Photo 825592
Woonachtig te Anderlecht (1070, België)
Geboren te Anderlecht (1070, België) op zondag 2 januari 1927
Overleden te Anderlecht (1070, België) op zondag 2 juni 2024 op 97 jarige leeftijd
Weduwnaar van Mevrouw Paula Van Ruyskensvelde
Herdenkingsruimte « rouwbetuiging » (woensdag 5 juni 2024)
Rouwprentje (woensdag 5 juni 2024)
Rouwprentje (vrijdag 7 juni 2024)