Français Nederlands
Rouwcentrum Baudewyns
Logo
Facebook

Espace condoléances

Mevrouw Bertha Peetermans

Photo 494037
Domiciliée à Vilvoorde (1800)
Née à Herselt (2230) le vendredi 8 juillet 1921
Décédée à Vilvoorde (1800) le mardi 19 juin 2018 à l'âge de 96 ans
Veuve de Mijnheer François Verhofstadt

Herdenkingsruimte « rouwbetuiging » 

Cet espace condoléances a été créé le vendredi 22 juin 2018.

In memoriam

Deze « rouwbetuigingsruimte » is gewijd aan de herinnering van Mevrouw Bertha Peetermans. Iedereen kan er vertoeven, een visitekaartje of een rouwbetuiging neerleggen. Gebruik de links hierboven om de betuigingen van medeleven te raadplegen of om er zelf één te maken. 
Aarzel niet om deze site kenbaar te maken aan uw kennissen. Diegene die ver weg wonen of niet de mogelijkheid hebben zelf de ceremonie bij te wonen, hebben hier een eenvoudige mogelijkheid om hun sympathie te betuigen aan de getroffen familie 
Bedankt op voorhand 

9 messages (8 privés)
Condoléances

Liefste Meter,

Een kort gedichtje voor jou:

Zie, liefde en moed dat was de schoonheid van haar leven
Die heeft zij dag aan dag haar kindren mild gegeven
Maar was zij koningin zij droeg een doornen kroon.
Die borg zij onder bloemen lieflijken schoon
de bloemen van haar geest de bloemen van haar harte
en zoet gelijk een moeder bleef zij in de smarte.
Nu is zij heengegean en allen weenen thans.
Doch in ons trouw herdenken rijst haar beeld vol glans.
Uit alle heemlen zie ik de sterren op haar schijnen
haar doornen kroon bezielt een glorie van robijnen.
(Jef Mennekens)

Tom Verhofstadt- 27/06/2018